tree tops
Natuur- en Landschapszorg is ervaren in een uitgebreid gamma van werken. De werken kaderen zich allemaal in natuur- en/of landschapsbeheer.
We hebben ook een vestiging energiesnoeiers in Mechelen.

Naast het kwaliteitsvol uitvoeren van de natuurbeheerwerken staan de regioconsulenten ook garant om advies te geven over het opstellen van een natuurvriendelijker beheer van uw terreinen.

Mogelijke werken
- Plaatsen van veerasters (prikkeldraad, elektrisch, ursusdraad,...)
- Vogelkersbestrijding
- Plaatsen van vogelkijkwanden, vogelkijkhutten
- Plaatsen van knuppelpaden
- Maaien en afvoeren van graslanden
- Hooilandbeheer
- Begrazing met Gallowayrunderen
- Maken en plaatsen van insectenwanden
- Advies bij het opstellen van beheermaatregelen
- Waterlopenbeheer
- Bosbeheer (Dunningen, gevaarlijke bomen, snoeien,...)
- HoutkantenbeheerNatuur- en Landschapszorg beschikt bovendien over een uitgebreid gespecialiseerd machinepark gericht op natuurbeheer. Een belangrijk deel van de machines is permanent in de lokale ploeg beschikbaar, bijkomend kan de ploeg gebruik maken van de machines die Natuur- en Landschapszorg in poolverband heeft. (4,5 en 13,5 tons graafmachine met rupsbanden, boslier,
ijzeren paard, houtuitrijwagen, containerkar,..) De tractoren zijn voorzien van bio-hydraulische olie die bij een eventuele leidingbreuk heel wat minder schade aanbrengt aan het natuurlijk milieu. De tractoren en aanhangwagens zijn voorzien van extra brede banden en hebben een zeer lage bodemdruk zodat bodemverstoring tot een minimum wordt beperkt. Voor onze machines met 2-takt motoren wordt benzeenvrije brandstof en biologisch afbreekbare kettingolie gebruikt. Al onze machines voldoen aan de CE-normering en de machinerichtlijn.

Machinepark


Natuur- en Landschapszorg is erkend als aannemer in klasse 1, ondercategorieën C3-D5-G3.
C3: Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen
D5: Timmerwerk, houten spanten en trappen
G3: Beplantingen

Natuur- en Landschapszorg is ook geregistreerd als aannemer voor de volgende categorieën
08: Aanplantingen, parken en tuinen, afsluitingen
20: Timmer en schrijnwerk, metalen schrijnwerk
28: Het optrekken en afbreken van vogelkijkhutten en waarnemingstorens

Natuur- en Landschapszorg is ook erkend bosexploitant.